MU HẢI PHÒNG
Alphatest máy chủ Hải Phòng - 13h ngày 16/8 - Phiên bản có thể in

+- MU HẢI PHÒNG (https://4r.mu-hp.com)
+-- Diễn đàn: TỔNG HÀNH DINH BQT (https://4r.mu-hp.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Thông Báo (https://4r.mu-hp.com/forumdisplay.php?fid=2)
+---- Diễn đàn: Tin Tức (https://4r.mu-hp.com/forumdisplay.php?fid=3)
+---- Chủ đề: Alphatest máy chủ Hải Phòng - 13h ngày 16/8 (/showthread.php?tid=1)Alphatest máy chủ Hải Phòng - 13h ngày 16/8 - admin - 09-06-2019

◘ Trang chủ:
◘ Tải game :
----------------------------------------------

[Image: 1f496.png] THÔNG TIN MÁY CHỦ: 
[Image: 1f530.png] Không Reset - Không Ủy Thác
[Image: 1f530.png] Kinh nghiệm: 200x
[Image: 1f530.png] Cấp độ tối đa là 1000, 1 cấp độ được 50 điểm.
[Image: 1f530.png] MG,DL,ELF được 55 điểm.
[Image: 1f530.png] Shop chỉ bán 1 vài skill cơ bản, còn lại phải tự săn mới có
[Image: 1f530.png] Skill Master mới từ Season 9.
[Image: 1f530.png] Công Thành Chiến diễn ra hàng tuần.
[Image: 1f530.png] Event Chiến Trường Tống Kim.
[Image: 1f530.png] Event Đấu Trường Arena.
[Image: 1f530.png] Event Liên Đấu Toàn Server.